RESEARCH AND

DEVELOPMENT CENTER

Contribute to you from more than 10 years experiences of knowledge in

Mercedes-Benz and AMG industry.

  • KamikazeGMBP Team

เตือนภัย ! คาร์บอนไฟเบอร์ "ปลอม"

หากท่านผู้อ่านได้ตามอ่านบทความเกี่ยวกับคาร์บอนไฟเบอร์ที่เราได้เขียนไป ท่านอาจจะทราบว่า ข้อหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้งของงานคาร์บอนไฟเบอร์ที่มาจากผู้ผลิตในจีน คือ ชิ้นงานมีความหนา เนื่องจากลักษณะของผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ที่ไม่ได้คุณภาพนั้นจะไม่สามารถดูดซึมน้ำยาได้ดี จึงต้องใส่น้ำยาในปริมาณที่มากกว่าผ้าคาร์บอนไฟเบอร์จากแหล่งอื่นๆ งานจึงมีความหนาจากตัวน้ำยา ส่งผลทำให้น้ำหนักของชิ้นงานมีมากขึ้น แต่ความแข็งแรงต่ำหรือเปราะง่าย เพราะความแข็งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการแข็งตัวของน้ำยาซึ่งส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆเส้นใยคาร์บอน แทนที่จะเป็นในตัวเส้นใยคาร์บอนเอง

เส้นใยไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) ที่ถักทอเป็นลักษณะคล้ายกับ 2x2 Twill Weave Carbon Fiber

อีกข้อหนึ่งที่ควรระวังมากๆ คือ "ผู้ผลิตไม่ได้ใช้คาร์บอนไฟเบอร์จริงๆในการผลิต แต่แท้จริงแล้วผู้ผลิตนำเส้นใยไฟเบอร์ถัก หรือไฟเบอร์กลาสถักที่ใช้ในงานปั้นขึ้นรูป (Fiberglass) มีลักษณะเป็นเป็นเส้นใยสีขาวแล้วนำไปย้อมสีเป็นสีดำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แล้วหลอกขายว่าเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งหากผู้นำเข้าหรือลูกค้าที่ไม่ชำนาญเรื่องคาร์บอนไฟเบอร์ อาจจะดูไม่ออกและโดนหลอกขายได้ ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนอยู่ในวิดีโอด้านล่างนี้แล้วครับ

มีลูกค้าท่านหนึ่งได้ซื้องานคาร์บอนไฟเบอร์จากผู้ผลิตจีนมาติดตั้งที่บริเวณมือจับประตูทั้งสองข้าง แล้วพบปัญหาว่าฟังก์ชั่นการเปิดปิดกระจกและซันรูฟจากกุญแจรถไม่สามารถใช้งานได้ แต่เมื่อนำชิ้นส่วนนั้นออกแล้ว ทุกอย่างจึงจะสามารถทำงานได้ปกติเมื่อทำการตรวจสอบดูแล้ว พบว่าชิ้นส่วนนั้นทำจากไฟเบอร์กลาสถัก แล้วนำมาย้อมสีดำ หลังจากนั้นจึงนำมาขึ้นรูป ลักษณะจึงออกมา "คล้าย" กับคาร์บอนไฟเบอร์ แต่ความจริงแล้วนั้น ไฟเบอร์กลาสกับคาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

วิธีสังเกตที่สามารถใช้แยกคาร์บอนไฟเบอร์กับไฟเบอร์กลาสนั้น หากไม่เคยมีประสบการณ์ หรือเห็นงานคาร์บอนไฟเบอร์กับไฟเบอร์กลาสผ่านตามาก่อน อาจจะแยกกันไม่ออก วิธีหนึ่งที่อาจจะใช้ได้คือ งานไฟเบอร์กลาสย้อมสีดำจะมีราคาที่ถูกกว่างานคาร์บอนไฟเบอร์มาก หากไม่แน่ใจควรสอบถามกับผู้ผลิตหรือผู้ขายให้แน่ใจก่อนว่าเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์แท้หรือไม่ และเป็นงานประเภทใด เป็นงานปูผ้า หรืองาน Pure Carbon Fiber แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ ผู้บริโภคควรมีข้อมูลและความรู้ที่ก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าใดๆนะครับ

408 views

© 2018 Kamikazegmbp LLC, All right reserved.

  • w-facebook
  • White Instagram Icon